DECOR ATELIER

FIGURATIVT MALERI

Et intensivt forløb over 4 måneder med to ugentlige mødegange.

Startdato: 10. september. Slutdato: 4. december.

Composition Structure

Explore the structure and diversity of composition.

Captivating Style of Stylization

Explore the diversity of stylization, technique, and vision

EKSPERIMENTEL AKVAREL

Udvikl dine kunstneriske evner i akvarel v. billedkunstner Birgitta Glode..

SOMMER & WEEKEND WORKSHOPS I PORTRÆTMALERI

ÅBENT ATELIER

Vi åbner atelieret hver anden torsdag for alle, som har lyst til at komme og tegne eller male efter live-model.

Torsdage i ulige uger 18-20.00